Ahmet Kuddusi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/Niğde +90(388) 313 13 50 +90(544) 421 22 43 bilgi@nigdeyurdu.com

 Öğrenciler, beslenme ve barınma yardımına, vakıfa ait yükseköğrenim öğrenci yurtlarında kayıtlı olarak barınma şartı ile başvurabilir.

 

 Başvuru yapacak öğrencilerde;

a) Haklarında taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı 6 ay veya daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,

b) Bakanlık yurtlarından çıkarma cezası almamış olması,

c) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun normal öğrenim süresini aşmaması,

ç) Kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almamış olması, şartları aranır.

 

GERİ