Ahmet Kuddusi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/Niğde +90(388) 313 13 50 +90(505) 384 24 62 bilgi@nigdeyurdu.com

1. VAKFIN ADI : İHLAS VAKFI'dır. Bu senette vakıf tabiri bu vakfın adını ifade eder.

2. VAKFIN MERKEZİ : Vakfın merkezi İSTANBUL'dadır. Mütevelli hey'et, vakfın faaliyette bulunacağı yeri serbestçe tespit edebilir. Bu adres gazetede ilan olunur.

3. VAKFIN ŞUBELERİ : Mütevelli hey'etin kararı ile vakfın, her yerde şubeleri açılabilir. Şubelerin gayesi vakfın gayesidir. İdare tarzı Mütevelli Hey'etçe tayin ve tespit olunur.

4. VAKFIN GAYESİ : Vakfın mevcut ve elde edilecek varlığının geliri ile: 

a. Çalışkan, iyi ahlak sahibi, istidatlı gençleri devletin müsadesi ile faaliyette bulunan her derecede kültürel kurumlara girmeğe hazırlanmak, kurs yaptırmak, bu okullar ve üniversiteye girmeyi başaranlar için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yer temin etmek. 
b. Yukarda bahsedilen gençlerin, daha ziyade bilgili, faziletli, vatansever ve iyi ahlaklı olarak yetişmeleri için mesleki ve kültürel kurslar, dershaneler, kütüphaneler ve özel eğitim salonları açmak. 
c. Özel okullar, halk dershaneleri, özel hastane ve dispanserler, nekahathaneler, kimsesizleri , düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve yetiştirme yurtları, kreşler, şefkat yuvaları ve bunlara benzer hayır ve kültür müesseseleri kurmak, işletmek ve bu gibi teşekküllere ayni ve nakdi bağışlarda bulunmak. 
d. İhtisas için yurt dışına talebe göndermek, her derecede ki öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek, ayni ve nakdi bağışlarda bulunmak, Doktora, ihtisas ve lisans üstü çalışma yapanlara ve asistanlara burs vermek, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. 
e. Her lisanda ilmi, tarihi, dini ve edebi eserler basmak, yurt içinde ve dışında karşılıklı veya karşılıksız ( Bedava ) dağıtmak ve bu nev'i neşriyat yapan hakiki veya hükmi şahıslara ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. 
f. Bütün baskı işleri için dahilden ve hariçten kağıt ve matbaa makinaları temin etmek, satın almak, matbaa kurmak, mütevelli hey'etin idaresi tahtında gazete veya mecmua çıkarmak. 
g. Vakfa verilecek menkul ve gayrımenkullerin hak ve gelirlerini idare etmek, çalıştırmak, vakfın gayelerine hizmet etmek üzere nakil vasıtaları almak, çalıştırmak, hariçten getirmek, gelir getirmek gayesi ile ticari işletmeler kurmak, işletmek veya kurulmuş olan işletmelere iştirak etmek ve bunlarla yardımlaşmak. 
h. Vakfımızla aynı gayedeki vakıf veya derneklere, kurumlara, eğitim ve öğretim müesseselerine, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak. 
i. Tahsisli bağışları kabul etmek ve tahsis edilen yerlere sarf etmek.