Ahmet Kuddusi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/Niğde +90(388) 313 13 50 +90(544) 421 22 43 bilgi@nigdeyurdu.com

 

Vakfın Kuruluşu 
İhlas Vakfı, 1975 yılında Istanbul'da kuruldu. Vakıf senedinin 4. maddesinde, Vakfın gayesi çok geniş yazılmıştır. Bu husus, kurucuların ülkemize ve milletimize daha çok hizmet etmek anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Vakfın Gayesi 
Vakfın gayesi, öğrenciler için yurtlar açmak, yiyecek, giyecek ve yatacak yerler temin etmek, Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere burslar vermek, özelokullar, dershaneler, kütüphaneler gibi eğitim kurumları, özel hastaneler, dispanserler ve kreşler açmak; kimsesizler, düşkünler, yaşlılar için huzurevieri ve şefkat yuvaları açmak. Ülkemizi, milletimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak için, ilmi, tarihi, edebi ve dini eserlerimizi çeşitli dillere tercüme ettirmek, yurtiçinde ve dışında karşılıklı veya karşılıksız dağıtmak.

Vizyonumuz
Vatandaşlarımıza ve tüm insanlara sosyal ve kültürel alanlarda faydalı olmak
Ülkemizi, milettimizi ve onun üstün medeniyetini bütün dünyaya tanıtmak.

Misyonumuz
Öğrenci yurtları açmak, 
Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere burs vermek,
Özelokullar, dershaneler, kütüphaneler, eğitim kurumları ve üniversiteler açmak,
Özel hastaneler, dispanserler ve kreşler açmak,
Kimsesizler ve yaşlılar için huzurevleri ve şefkat yuvaları açmak

Temel Değerlerimiz
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak, Vatanımıza, devletimize ve dinimize bağlı olmak, 
Her çeşit aşırılıktan uzak ve orta yolda bulunmak, 
Faaliyetlerimizi genel ahlak kurallarına uygun yürütmek, 
Ülke birliğine, Cumhuriyete ve demokratik sisteme bağlı olmak, 
Hoşgörü ve çalışkanlık üzere olmak, hayata bakış esaslarımızdır.

Daha detaylı bilgi almak için www.ihlasvakfi.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.