Ahmet Kuddusi Mahallesi Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/Niğde +90(388) 313 13 50 +90(544) 421 22 43 bilgi@nigdeyurdu.com

 

Beslenme ve Barınma Yardımı

 

Yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, bilgi ve birikimini artık özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanacak.

5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel barınma kurumları Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi.

Kanunun 1’inci maddesi ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesine izin verilmesi ile bu yurt ve kurumların denetlenmesi görevleri, yükseköğrenim düzeyindeki yurt ve kurumlar için en etkili ve tecrübeli kamu kurumu olan Bakanlığımıza verildi. Bu düzenleme ile Bakanlığımıza bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Kuruluşundan bu yana gençlerin barınma ihtiyacının yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişimlerine katkı sağlayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün bu alandaki tecrübelerini özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanmak bundan böyle öncelikli hedeftir.

Bir neslin geleceği olarak gördüğümüz gençlerimizin eğitim hayatlarında öğrenimleri süresince maddi ve manevi olarak yanlarında olmayı görev edinen KYGM, özel barınma hizmete veren kurumların hizmet kalitesini arttırmak ve buralarda kalan öğrencilerimizin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda hazırlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ise 02/07/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Aynı zamanda bu düzenleme ile Bakanlığımız yurtlarında barınan öğrencilere sunulan beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yurtlarda kalan öğrencilere de destek sağlanacak.
Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, bu değişimle birlikte öğrencilerin daha iyi koşullarda kaliteli barınmalarını sağlamanın yanında ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlayarak maddi ve manevi olarak yaşam kalitesini yükseltmek ve öğrenimlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürecek.

 

8 Kasım 2017 tarih ve 30234 sayılı resmi gazetede  yayınlanan yönetmelik ile Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu Yararına çalışan vakıf ve derneklere ait yüksek öğrenim yurtlarında Barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma Yardımından yurdumuzda kalan öğrenciler faydalanmaktadır.

 

Bu yönetmelik gereği her öğrenciye günlük kahvaltı ve akşam yemeği için ödenen beslenme yardımı ile aylık ödenen Barınma yardımı parası öğrencilerin yurt ücretinden düşülmektedir.