image

Özel Osman Münevver Nevin Kaya Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu


YU

YU

YURTTA ÖGRENCİLERİN UYMAK ZORUNDA OLDUKLARI KURALLAR

 1. Yatakhane dışında pijama, atlet, şort gibi uygunsuz kıyafetlerle dolaşmamak. Kıyafet yönetmeliğine uymak, sakal vb. bırakmamak, küpe, hızma vb takmamak.

 2. Komşuları ve çevreyi rahatsız edecek şekildeki davranışlardan kaçınmak,

 3. Yatağını idarenin belirlediği şekilde düzeltmek, odasının tertip ve düzenini sağlamak.

 4. Yatakhanelerde kokan veya bozulmaya elverişli yiyecekler, delici, yanıcı, par1ayıcı ve patlayıcı maddeler ile ısıtıcı araç ve gereçler ile uzatma ara kablosu gibi ek elektrik malzemesi bulundurmamak. Ayakkabı ile girmemek

 5. Oda güvenliği konusunda sorumluluk tamamen yurt öğrencilerine aittir. Öğrencilerimizin değerli eşyalarını hırsızlığa ya da başka türlü hasara karşı gerekli tedbirleri almaları önemle önerilir. Pencere kenar1arı, dolap, radyatör ve yatak üzerinde eşya bulundurmamak.

 6. Öğrenciler Yurt Müdürlüğü tarafından yerleştirildikleri odalarda kalmak zorundadırlar. Herhangi bir sebeple bir odada kalamazlar. Yataklar başka bir öğrenciye devredilemez. Yurtta hayvan beslenmez.

 7. Çamaşır1arını çamaşır kurutmaya tahsis edilen yerler dışında kurutmamak.

 8. Yatakhane, yemekhane, etüt salonlarına ve mescide girip çıkmada zaman tablosuna uymak.

 9. Yurttan ayrılırken veya yurt idaresince gerekli görülen zamanlarda dolap ve bavul gibi özel eşyalarını yurt idaresinin denetimine açık bulundurmak ve dolap anahtar1arından birini idareye teslim etmek.

 10. Yemekhane ve kantin haricinde yemek çay ve kahve gibi şeyler hazır1amamak. Ayrılan yerler dışında araç ve gereçleri kullanmamak.

 11. Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmemek. İdarece belirlenen yurda giriş-çıkış saatine uymak.

 12. Öğrenci yoklamasını zamanında yaptırmak ve yoklamada hazır bulunmak.

 13. Saat 23.00 den sonra yurtta yüksek sesle konuşmamak ve gürültü yapmamak.

 14. Etüt salonunda hiçbir şekilde gürültü yapmamak, çalışanları rahatsız etmemek. Bilgisayar kullanımında kanunlara ve ahlaka uygun hareket etmek ve kulaklık ile sessiz olarak kullanmak.

 15. Kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmamak, kavga ve gürültü yapmamak. Çevreyi temiz tutmak.

 16. Ziyaretçilerini bu maksatla ayrılan yer ve zamanlar dışında kabul etmemek. Ziyaret saatleri 10 00 -22 00 saatleri arasındadır. Dışarıdan gelen misafirlerini yurtta yatırmamak. İzinsiz üst katlara çıkarmamak

 17. Yurdun malzemelerini izinsiz olarak dışarı çıkarmamak. Yer1erini değiştirmemek. Temizliğine ve korunmasına özen göstermek. Yurdun içinde ve dışında iffete aykırı harekette bulunmamak

 18. Para karşılığı oyun oynamamak. Kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmamak.

 19. Alkollü içecek uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamak ve koleksiyon amaçlı da olsa boş kutularını dahi bulundurmamak. Yurt içinde ve bahçesinde sigara içmemek.

 20. Her türden milli, manevi birlik ve beraber1iği bozacak yayınlar ile genel ahlaka aykırı resim ve afişleri yurda sokmamak. Siyasi parti vb. grupların afiş, broşür gibi dokümanlarını bulundurmamak. Asmamak.

 21. Yurt binasında duvar1ara, kapılara ve demirbaş eşya üzerine yazı yazmamak. İşaret ve benzeri şekiller çizmemek. Hiçbir şey yapıştırmamak ve asmamak.

 22. Her ne sebeple olursa olsun idarenin ve görevlilerin görevlerini yapmasına engel olmamak. Rencide edici davranışta bulunmamak. Tehdit etmemek, fiili saldırıda bulunmamak.

 23. Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde toplantı, gösteri veya tören düzenlememek. Gösteriye, toplantıya katılmamak. Yurt içinde ve dışında devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelmemek, hakaret etmemek, müessir fiilde bulunmamak. Yasa dışı örgütlere her ne şekilde olursa olsun katılmamak veya faaliyette bulunmamak

 24. Yurdun içinde yüksek sesle radyo, teyp vb. müzik aleti çalmamak. Bağlama, gitar, ney vb. müzik aletlerini bulundurmamak.

 25. Yurdun vakit çizelgesine, özel talimatlara ve idare tarafından verilen şifahi emirlere tam uymak.

 26. Yurtlar Yönetmeliğinin 17. ve 18. Maddeleri gereğince yapılan ücret sözleşmesi hükümlerine tam olarak uymak, ödemelerini zamanında yapmak.


Yukarıdaki maddelere uyacağımı, kurallara uymadığım takdirde, yurt idare ve işletme yönetmeliğinin disiplinle ilgili hükümlerinin tarafıma uygulanacağını biliyor ve kabul ediyorum.

Tarih

Adı Soyadı

İmza