ÖZEL ÖGRENCİ YURDU HİZMET SUNUM TAAHHÜTNAMESİ

Kurum Bilgileri

Kurum Kodu

1511201000003

Kurum Adı

Özel Osman, Münevver, Nevin Kaya Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kurum Adresi

Ahmet Kuddusi mh. Orhan Batı Bulvarı No:143 Bor/NİÖDE

Telefon Numarası : 388

313 13 50

Kurucunun Adı

İhlas Vakfı Yurt ve Eğitim Hizmetleri İktisadi İşletmesi

Kurucu Temsilcisi Adı-Soyadı

Halil ÇINARLI

Kurum Müdürünün Adı Soyadı: Halil ÇINARLI

Öğrenciye Tahsis Edilmiş Sabit Telefon Numarası

388 313 13 50

Öğrenci Bilgileri

T.C. Kimlik Numarası

Adı ve Soyadı

Baba Adı

Anne Adı

Doğum Yeri ve Yılı

Okuduğu Okulun Adı

Bölümü ve Sınıfı

Barınma Türü

( X ) Normal

( ) Geçici

Kurumda Kalacağı Süre

15.09.20 tarihinden 20.06.21 tarihine kadar olmak üzere 9 ay

Sosyal Güvencesi

Veli / Aile Ev Adresi

Tel:

Acil Durumlarda İrtibat kurulacak Kişiler, Yakınlığı

Baba

Tel:

Anne

Tel:

Sağlık Sorunu veya Alerjik Durumu


Barınma Hizmeti Ücretine İlişkin Hususlar

İlan Edilen Yıllık Barınma Ücreti (Tavan Ücret

..........TL. (yazıyla: ...................................... TL

Belirlenen Yıllık Barınma Ücreti

..........TL. (yazıyla: ....................................... TL

Ödeme Şekli

( ) Peşin

( X ) Taksitli (Taksit Ödeme Türü:Elden Ödeme)

Taksit Başlangıç Tarihi

Peşinat :.............TL.

Depozito Alınmışsa Miktarı:0 ............. TL

Bir aya tekabül eden barınma hizmeti ücretinden fazla olamaz

Taksit Sayısı ve Tutarı

Taksit Sayısı :.......

Bir Taksit Tutarı :....................


Yemek Hizmeti (Yurtlarda kahvaltı hizmeti zorunludur.)

Barınma Hizmeti Ücretine Dâhil Olan Yemek Hizmeti

Hafta içi

Hafta Sonu

( image) Kahvaltı

( image ) Kahvaltı

( ) Öğle yemeği

( ) Öğle yemeği

( image) Akşam Yemeği

( image ) Akşam Yemeği

Kurum Tarafından Sunulacak Hizmetin Özellikleri


Taahhüt Edilen Yatakhane Kontenjanı

( ) 1 Kişilik Yatakhane

( ) 3 Kişilik Yatakhane

( ) 4 Kişilik Yatakhane

( ) 5 Kişilik Yatakhane

( ) 6 Kişilik Yatakhane


Yatakhane Odasında Tuvalet Banyo Bulunma Durumu

( ) Var ( X ) Yok

Nevresim Takımı Değişimi

..15.. Günlük ( ) Haftalık ( ) Diğer (Talep Edilmedi)

Sıcak Su Hizmeti

(X)Yedi Gün 24 Saat ( ) Sabah ve Akşamları ( )Hafta Sonları Tam Gün

Kurumun Isınma Şekli

( ) Kalorifer-Kömür (X) Kalorifer-Doğalgaz ( ) Kalorifer-Fuel-Oil ( ) Diğer

İklimlendirme Sağlanan Alanar

( ) Yatakhane ( ) Kütüphane ( ) Diğer.................. (X) Yok

Çamaşır Yıkama Hizmeti

( X ) Ücretli ( ) Ücretsiz

(X) Günlük ( ) Diğer ( ) Haftalık ( ) Yok

Yurtta çamaşır makinesi (Öğrenci kullanımına tahsisli)

(X)Var

( )Yok

Ütü Hizmeti

(X) Günlük ( ) Haftalık ( ) Yok ( ) Diğer.....................

Yatakhane/Oda Temizlik Hizmeti

( ) Günlük ( X ) Haftalık

Ortak Alanların Temizlik Hizmeti

(X) Günlük ( ) Haftalık

Okul Servisi

( ) Var ( X ) Yok

Ders Yılı Dışında Hizmet Durumu

( ) Var ( X ) Yok

Devamsızlıkta Veli Bilgilendirmesi

( X ) Yok

( ) Var ( ) Telefon ( ) SMS ( ) e-posta


Giriş Çıkış Kontrolü

( ) İmza İle

Öğrenci Giriş Çıkış Saatleri

Sabah En Erken : 06.00

( ) Kart İle

Akşam En Geç : 23.00

Diğer: Parmak İzi ile

Kurumda Wi-fi Hizmeti

( ) Yok ( X ) Var Limiti ve Hızı: 1 mbps

Kurumda Ücretsiz Bilgisayar, İnternet ve Yazıcı

( ) Var ( X ) Yok

Hastalığa Özel Beslenme Hizmeti

( X ) Yok

( ) Şekersiz

( ) Glütensiz

( ) Var

( ) Tuzsuz

Diğer:.......................

Öğrenci Değerli Eşyalarını Muhafaza Hizmeti

( ) Var ( X ) Yok

Binada Güvenlik Görevlisi Hizmeti

( ) Var ( X ) Yok

Personele İlişkin Durumlar

Rehber Öğretmen

( ) Var ( X ) Yok

Sağlık Personeli (Doktor, Hemşire, Diğer )

( ) Var ( X ) Yok

Etkinlik / Acil Durumlarda Ulaşım Hizmeti

( X ) Var ( ) Yok

Sosyal İmkânlar

Çok Amaçlı Salon/ Spor Odası / Spor Birimleri

( ) Var ( X ) Yok

Hamam, Sauna

( ) Var ( X ) Yok

Yüzme Havuzu

( ) Var ( X ) Yok

Kantin / Çay Ocağı

( X ) Var ( ) Yok

Revir

( ) Var ( X ) Yok

Genel Şartlar

1.Öğrencinin yeni dönemdeki barınma hizmeti ücreti, bir önceki öğretim yılında kurum ve öğrenci arasında belirlenen barınma hizmeti ücretine Yönetmelik hükümleri doğrultusunda artış yapılarak belirlenecektir.

 1. Gezi ve benzeri etkinlikler için öğrenci/veliden ücret alınacaksa faaliyet öncesi belirlenecek ve duyurulacaktır.

 2. Ergin/ reşit olmayan öğrencinin velisi, kurum müdürlüğüne öğrencisini kimlerin ziyaret edebileceğini yazılı beyanla bildirecektir.

4.Bu hizmet sunum taahhütnamesinden doğan hukuki ve mali yükümlülükler doğrultusunda, veli/yükseköğrenim öğrencisi; yurt ücretinin vadesinde ödenmesinden ve öğrenci tarafından kurum mallarına veya kurumda bulunan diğer öğrencilerin mallarına verilen zararların tazmininden sorumlu olacaktır.

 1. K urumun, öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

 2. Y emekler ve miktarları bir öğrenciye gerekli olan besin maddelerini, kaloriyi ve vitaminleri sağlayacak nitelikte olacak, yemek listelerinin düzenlenmesinde mevsimler ve öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınacaktır.

 3. K uruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilmesi sonrasında geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir. Kurumdan çıkarma cezası alan öğrencilere de bu hüküm uygulanır.

Özel Şartlar

 1. Devlet yardımından faydalanan öğrencilerin aldıkları destek taksitten düşülür. Kalan yurt taksitini taahhüt edilen günde ödenmemesi durumunda, öğrenci ve velisine bildirim yapılır. Bildirimden itibaren 7 gün içinde taksitin ödenmemesi durumunda yurt ile ilişiği kesilir.

 2. Ödeme tarih ve miktarları aşağıdaki gibi olup ödemeler banka hesabına veya elden yurt idaresine yapılacaktır. Havale vb. masraflar öğrenciye aittir.

  Yapılacak Ödemelerin Dökümü

  Aylar

  Taksit Tutarı

  Aylar

  Taksit Tutarı

  Aylar

  Taksit Tutarı

  Aylar

  Taksit Tutarı

  12 Eylül

  12 Aralık

  12 Mart

  12 Haziran

  12 Ekim

  12 Ocak

  12 Nisan

  12 Temmuz

  12 Kasım

  12 Şubat

  12 Mayıs

  12 Ağustos

 3. Veli/Vasi sözleşmede imzası yok ise bu sözleşmenin tanziminden yedi gün içinde yazılı olarak itiraz eder, aksi durumunda velinin sözleşme şartlarını kabul ettiği ve öğrencisinin bu şartlara uyacağına kefil olduğu varsayılır.Öğrenci bu taahütname ile ilgili velisini bilgilendirmek zorundadır. Yurt idaresi ayrıca bir bilgilendirme yapmaz.

image

Kurum tarafından iki nüsha olarak düzenlenen bu hizmet sunum taahhütnamesi aşağıda isimleri bulunan kişilerce okunmuş, imza altına alınmış ve bir nüshası öğrenci/veliye verilmiştir.


Halil ÇINARLI

Öğrenci Velisi / Vasi Yurt Müdürü